Home » Archive for the ‘Samenleving en ontwikkeling’ Category (Page 3)
Sort by:

Maximaal 60.000 banen extra door schone energie 5789

3 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

De schone energietechnologiesector (‘cleantech’) kan flink profiteren van de plannen die de regering heeft, mbt duurzame energie. Men wil in 2020 16% van alle energie duurzaam opwekken, waardoor er op dat gebied nog veel winst te behalen valt. Uit onderzoek blijkt dat dit maximaal 60.000 vacatures op kan gaan leveren. De vooruitgang staat daarmee gelijk …

Comments Off

Kies voor schone zonne-energie 5794

3 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

Zonne-energie weet steeds meer mensen aan te spreken, wat vanzelfsprekend een ideale ontwikkeling is. Het is echter niet altijd even transparant waar de zonnepanelen precies vandaan komen en welke materialen er gebruikt zijn voor de productie hiervan. Tevens heeft men onlangs een grote dump geconstateerd in China, waardoor er uitgegaan kan worden van zonnepanelen die …

Comments Off

Kosten energie wellicht omhoog 5793

3 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

Uit recente calculaties blijkt dat de energiekosten de komende jaren wel eens kunnen gaan stijgen in Nederland. Dat betreft zowel consumenten als bedrijven, waardoor het interessant is om deze ontwikkeling goed te monitoren. Het heeft te maken met het feit dat er in Nederland gewerkt wordt aan een aantal nieuwe kolencentrales, om zelf energie te …

Comments Off

Kritische houding Noordelijke Rekenmaker over duurzame energie 5792

3 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

De Noordelijke Rekenkamer heeft goed gekeken naar de ontwikkeling van duurzame energieproductie in de noordelijke provincies van Nederland. Men is echter uiterst ontevreden over de prestaties van Groningen, Friesland en Drenthe. Men stelt dat er veel meer ontwikkeld had kunnen worden. Het is volgens de Rekenkamer belangrijk om er rekening mee te houden dat het …

Comments Off

Mobiel apparaat maakt bio-energie meer rendabel 5783

3 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

Bio-energie weet al een langere tijd behoorlijk wat aandacht te trekken binnen de energiewereld en er lijkt nu weer een nieuw chapiter aan te worden toegevoegd. Zo hebben onderzoekers van de Universiteit Twente een apparaat bedacht waarmee het mogelijk is om op een rendabeler manier energie uit biomassa te halen. Het apparaat is bovendien mobiel, …

Comments Off

Nederland te grote leverancier fossiele energie 5775

2 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

Om aan de vraag te kunnen voldoen heeft men besloten om daar een nieuwe energiecentrale op basis van fossiele brandstoffen te plaatsen. Volgens voorstanders van een meer duurzame energievoorziening zal dat een stap in de verkeerde richting blijken, daar waar andere landen in europa juist meer inzetten op duurzame energie. Dé fossiele energieleverancier van Europa …

Comments Off

Nederland gezakt op ranglijst voor investeringen in schone energie 5777

2 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

Er wordt ieder jaar een wereldranglijst samengesteld van de landen die het meest investeren in schone energie. Nederland stond vorig jaar op de 18e plaats, maar is dit jaar teruggevallen naar een 21e plaats. Dit is zeer opmerkelijk, daar de vraag naar schone energie verder toeneemt, maar Nederland er blijkbaar onvoldoende in slaagt daar wat …

Comments Off

Nederland mist collectief leiderschap 5776

2 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

Jacqueline Cramer (PvdA), oud-minister van VROM, waarschuwt dat Nederland er op het moment niet goed in slaagt om een visie voor op de lange termijn te kiezen, mbt duurzame energie. Ze verwijt de huidige politiek in Den Haag dat men er teveel op de korte termijn denkt. Volgens haar ontbreekt het in Nederland aan “collectief …

Comments Off

Nederlandse duurzame energie relatief goedkoop 5772

2 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

Het is betrekkelijk goedkoop om op Nederlandse bodem duurzame energie te genereren. Onderzoek van Ecofys, in opdracht van Natuur & Milieu, heeft laten zien dat het extern inkopen van duurzame energie een stuk duurder is, dan het genereren van onze eigen stroom. Dat heeft onder andere te maken met de wet van vraag en aanbod, …

Comments Off