De steemmarter terug van weg in Nederland

25 Jul 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Dier en natuur

De steenmarter kwam in de 19e eeuw nog in een groot deel van ons land voor. In de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw werd de soort echter steeds minder algemeen en aan het begin van de jaren veertig was hij in veel delen van het aanvankelijke verspreidingsgebied verdwenen of zeldzaam geworden. Dit leidde er toe dat de toenmalige Ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Justitie onderkenden dat er voorzieningen moesten worden getroffen ter bescherming van de steenmarter. Bij besluit van 9 december 1947 werd de steenmarter in de Jachtwet ingedeeld bij het pelswild in plaats van bij het schadelijk gedierte, waarna de jacht gedurende het gehele jaar gesloten werd verklaard. Desondanks duurde het tot het einde van de jaren zeventig voordat er van een toename van het aantal steenmarters sprake was.

De steenmarter is nu bezig aan een opmars in Nederland. Naar schatting zijn er zo’n tienduizend van deze roofdieren in ons land en de populatie is groeiende. Een steenmarter kan veel overlast en schade veroorzaken. De martersoort is beschermd, dus doden mag niet. Volgens deskundigen maakt het ook niet uit als je er een steenmarter zou afschieten, er zit dan binnen een week weer een andere steenmarter. Steenmarters zijn namelijk altijd op zoek naar nieuw leefgebied. Als ze die vinden krijgen ze gewoon meer jongen, zodat de steenmarterpopulatie in stand wordt gehouden. Het enige dat helpt tegen de overlast is om te zorgen dat ze niet bij jou binnen gaan zitten. Maak het dus onaantrekkelijk mogelijk voor de Steenmarter, hiervoor zijn systemen en producten in de handel verkrijgbaar.


Comments Off

Auteur: artikeltornado.nl

Deze auteur heeft 3751 artikelen gebubliceerd. Meer informatie over de auteur volgt.

Comments are closed.