Grote campagne duurzame energie op komst 5853

16 Oct 2013 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Samenleving en ontwikkeling

Er komt een landelijke campagne, die de opmars moet vormen naar de grootste operatie voor energiebesparing ooit. Dat schrijft Dagblad Trouw, op basis van verschillende bronnen. Men lijkt van zins om een aantal partijen bij elkaar te brengen, om de Nederlander bewust te maken van het belang van duurzame energie. Nederland loopt op dit moment niet bepaald voorop binnen Europa, waardoor het volgens verschillende organisaties tijd is om in actie te komen. Ook de overheid heeft daar belang bij, om aan de doelstellingen voor 2020 te kunnen voldoen.

Vliegende start

Zowel de milieubeweging, de overheid als de energiesector willen op deze manier”zo zorgen voor een vliegende start. Er is volgens hen een zo groot mogelijk draagvlak nodig, om een snelle groei van duurzame energie mogelijk te maken. Trouw heeft de beschikking over een vertrouwelijk conceptrapport, dat een onderdeel uitmaakt van het Nationaal Energieakkoord. Het lijkt erop dat verschillende organisaties hun schouders eronder gaan zetten, om ervoor te zorgen dat er nu daadwerkelijk een keer wat in beweging komt. Ondanks het grote aantal ideeën van ondernemers komt er in Nederland maar relatief weinig van de grond.

Doelstelling voor 2020

In 2020 zullen minstens 1 miljoen huishoudens en bedrijven voor de helft gebruik moeten maken van duurzame energie. Het elektriciteitsverbruik dient op dat moment afkomstig te zijn van de duurzame bronnen die er beschikbaar zijn, waardoor er wat dat aangaat nog een hoop werk aan de winkel is. Bovendien dienen woningen vanaf dat moment op een energie neutrale manier gebouwd te worden. Dat betekent dat de consumptie van de woningen niet groter mag zijn dan wat er in of nabij de gebouwen aan duurzame energie wordt opgewekt. De enorme campagne moet ervoor gaan zorgen dat Nederlanders zich bewust worden van de stappen die we dienen te maken.


Comments Off

Auteur: artikeltornado.nl

Deze auteur heeft 3751 artikelen gebubliceerd. Meer informatie over de auteur volgt.

Comments are closed.