{Kies voor een alarmsysteem dat meer doet dan enkel maar loeien.| Wat gebeurt er als uw alarmsysteem in werking treedt?| Kies voor een alarmsysteem dat live in verbinding staat met de hulpdiensten.} 6107

1 Feb 2014 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Elektronica

{De dag van vandaag is beveiliging geen luxe meer maar een noodzakelijkheid vermits er bijzonder veel inbraken plaatsvinden in ons land.| Door de sterke toeneming van het aantal woninginbraken in ons land is het fundamenteel om doelbewust te opteren voor inbraakpreventie.| Het aankopen van een alarmsysteem is vandaag de dag belangrijk om uw huis te beveiligen alvorens er een diefstal plaatsvindt.| Wacht niet totdat u slachtoffer wordt van een woninginbraak en beveilig uw woning preventief door te kiezen voor een bekwaam en betaalbaar alarmsysteem.| Een alarmsysteem is vandaag de dag een prioriteit geworden aangezien het aantal woninginbraken in ons land aanzienlijk blijft omhooggaan.} {De reden dat er zoveel inbraken in ons land gebeuren, is dat ons land in het midden gelegen is waar men zeer weelderig leeft en bijzonder weinig beveiliging plaatsvindt. Eveneens de grote immigratie en de milde straf op inbraak heeft hier mee te maken. Zolang er op Europees niveau nauwelijks maatregelen worden getroffen, zal het aantal inbraken niet inkrimpen.| Vorige jaar vonden er meer dan 75.000 inbraken plaats in ons land. Dit is het hoogste aantal sinds jaren. Het merendeel van de inbraken wordt gepleegd door criminele bendes die afkomstig zijn uit Oost-Europese landen.| De afgelopen jaren blijft het aantal woninginbraken in ons land gigantisch stijgen. De federale politie heeft meer dan 350 actieve criminele bendes in kaart gebracht. Die zijn goed voor meer dan 1500 inbrekers. De georganiseerde bendes nemen een berekend risico vermits ze bij een eventuele schuldigverklaring een relatief korte celstraf moeten uitzitten in ons land.} {Heel wat mensen opteren dan ook om een alarminstallatie te plaatsen waardoor de kans tot inbraak in de woning met 60% daalt. Dit komt vooral vermits inbrekers aan de buitensirene van het alarmsysteem weten dat de woonst beveiligd is. Hierdoor zijn er erg veel fakesirenes op de markt maar een doorsnee inbreker kan er de valse sirenes zo uithalen.| Een aanzienlijk deel van de bewoners gaat hun woonhuis beveiligen door middel van een alarmsysteem. Hierdoor daalt de kans op een woninginbraak met 60 percent. De aanleiding hiervan is dat de buitensirene die zichtbaar op de façade van de woonst hangt, de amateuristische inbrekers behoorlijk afschrikt. Het laten plaatsen van een valse buitensirene kan ook een optie zijn maar bedenk wel dat een groot deel van de criminele bendes de valse buitensirene zullen waarnemen.| Sommige mensen opteren om zich preventief te behoeden tegen een inbraak. Anderen kiezen pas voor de aanschaf van een alarmsysteem nadat ze slachtoffer worden van een woninginbraak. Wist u dat u 60 percent minder risico hebt om slachtoffer te worden van een inbraak als u over een alarmsysteem beschikt? De buitensirene is een tool die schrikwekkend werkt voor inbrekers.| Kies welbewust voor een alarmsysteem dat effectief werkt. Maak geen gebruik van een namaak buitensirene want ook een groot deel van de criminelen weten het verschil tussen een echte en een fake sirene.}

{Wat met de overige 40 procent van de inbrekers die niet achteruitdeinzen van een alarm?| 40 procent van de criminele bendes deinzen niet terug voor een alarmsysteem. Wat nu?| Veertig procent van de inbrekers laten zich niet afschrikken door een alarmsysteem. Wat nu?}
{Er zijn twee mogelijkheden die je kan gebruiken wanneer u beveiligt bent met een bekwaam alarmsysteem en toch te maken krijgt met een inbraakpoging.| Wat als u beschikt over een alarmsysteem en er zijn toch criminelen die uw woning proberen binnen te dringen?| Welke acties kan ik treffen wanneer mijn huis beveiligt is met een alarm en toch te maken krijg met een inbraakpoging?| Welke bijkomende voorzorgsmaatregelen kan ik treffen indien ik te maken krijg met criminele bendes die zich niet laten verjagen door mijn alarmsysteem? | Wat kan ik doen als ik een alarmsysteem heb en toch te maken krijg met die veertig procent inbrekers die niet achteruitgaan voor een systeem?}

{De eerste mogelijkheid| Optie één| Veiligheidsmaatregel één| De eerste voorzorgsmaatregel bovenop een alarmsysteem}
{De eerste mogelijkheid is om een tekstbericht te ontvangen op de ingestelde GSM nummers. Als een inbreker de woonst betreedt en gedetecteerd wordt door een bewegingssensor, zullen alle GSM nummers een SMS krijgen. | U kan ervoor opteren om met een GSM module te werken. Ingeval er een inbraakpoging of inbraak plaatsvindt, krijgen alle gemelde nummers een tekstbericht.| U kan opteren om uw alarmsysteem in verbinding te zetten met een GSM module. U kan enkele dierbare en betrouwbare personen hun nummers in de GSM module activeren opdat ook zij een SMS ontvangen in geval dat er zich een inbraakpoging, tevens een effectieve inbraak plaatsvindt.| U kan kiezen om een GSM module aan te schaffen. Deze staat in verbinding met uw alarmsysteem. U kan verscheidene nummers van betrouwbare mensen aan deze GSM module verbinden. U en inclusief alle opgegeven nummers zullen een SMS ontvangen in geval uw alarmsysteem in werking treedt.} {Dit is bijgevolg niet evident want stel dat er drie GSM nummers ingesteld zijn, krijgen alle drie de mensen op hetzelfde ogenblik de SMS. Je kan de politie dus pas waarschuwen voordat je met elkaar contact hebt opgenomen want 3 verschillende oproepen naar de politie voor dezelfde inbraak kan natuurlijk niet. Nadat de drie mensen met elkaar contact hebben gehad en besproken hebben wie de politie zal opbellen, is er vanzelfsprekend al veel tijd verstreken. Eveneens is het essentieel om even stil te staan op welk moment de politie werkelijk op de plaats va, de misdaad aanwezig zal zijn.| Deze methode is bijgevolg niet optimaal. In geval dat er zich een inbraak of inbraakpoging voordoet en het alarmsysteem in werking treedt, krijgen alle opgegeven nummers tegelijkertijd een SMS. Iedereen zal in paniek slaan en met elkaar contact moeten opnemen om te kijken wie al dan niet de politie zal verwittigen. Via deze weg gaan er vanzelfsprekend cruciale minuten verloren.| Stel uzelf in de volgende situatie: u kiest ervoor om een GSM module in verbinding te stellen met uw alarmsysteem. U activeert als eerste uw eigen nummer. Als tweede en drie nummer kiest u uw levenspartner en een vertrouwd gezinslid of buur. Op een dag krijgt u een inbraakmelding via SMS. Wat doet u? Allereerst zal u naar uw naaste bellen om te kijken of deze accidenteel thuis is en iets verdacht opmerkt of u contacteert uw levensgezel. Pas nadat u onder elkaar besloten hebt, dat u de politie gaat alarmeren zijn de vogels al lang gaan vliegen. Evenzeer kan u zichzelf afvragen op welk moment de politie tenslotte ter plaatste zal zijn.} {We merken dus op dat er veel kostbare tijd verloren gaat tussen de inbraakmelding en het contact met de politie. Een inbraak duurt doorsnee maar 8 minuten dus alles moet snel gaan.| We kunnen dus constateren dat er veel zinvolle tijd verloren gaat vanaf het alarmsignaal totdat de politie ingelicht wordt. Wist u dat een inbraak doorsnee 8 minuten duurt? Het is zodoende van elementair belang dat de inbraakmelding aan de politie snel en zo effectief mogelijk gebeurt omdat de inbraak zelf slechts maar ongeveer acht minuten tijd in beslag neemt.} {Allicht is het ook van groot belang om even stil te staan bij het feit dat wanneer de politie bij uw woonst aankomt en het blijkt om een valse melding te gaan, dat u een boete van ongeveer 220 euro kan krijgen.| Mede is het cruciaal om te weten dat indien het om een valse aangifte gaat en de politie onnodig terplaatste moet komen, u hiervoor een bekeuring kan verwachten. Deze geldstraf kan al vlug oplopen tot zo’n 220 euro.} {Heeft u er ook al bij stil gestaan als de mensen de SMS niet direct zien dat er absoluut niets gebeurt? Dan heeft een alarmsysteem niet veel nut meer uiteraard. De buitensirene zal wel in werking treden maar weinig mensen kijken hier nog naar om.| Het belang van een alarmsysteem verliest ook zijn belang als de verschillende personen de SMS niet onmiddellijk zien. Wanneer de desbetreffende mensen de SMS niet onmiddellijk opmerken, zal er dus ook geen directe daad ondernomen worden.| Enkel de buitensirene zal beginnen loeien uiteraard. Maar vandaag de dag vragen de omwonenden zich uitsluitend af wanneer dat geloei zal eindigen en zullen nauwelijks nog actie ondernemen om de politie te waarschuwen. Ze staan niet meer stil bij het feit dat het om een echt alarmsignaal gaat. Ze zijn uitsluitend misnoegd en verlangen dat het kabaal zo snel mogelijk zal ophouden.| Tevens is het belangrijk om uzelf bewust af te vragen wat er werkelijk gebeurt als geen enkele mens de SMS onmiddellijk opmerkt. De buitensirene is het enige aspect dat zal kenmerken dat er een inbraak plaatsvindt. Als u vandaag de dag een alarm hoort, kijkt u dan nog om? Gaat u zelf nog tot de actie over? Wel, het is zo dat de periode van de Supermannen en Mega Mindy’s verleden tijd is. In vroegere tijden kwam iedereen op straat indien er een alarm afging en er was voortdurend wel iemand die tot de actie over ging. Vandaag niet meer! Men denkt enkel nog aan zijn eigen protectie. En misschien terecht, want laat ons eerlijk zijn dat in de meeste gevallen waar er alarm wordt geslagen, om welke reden dan ook, louter gespecialiseerde hulp doeltreffend werkt.}

{De tweede optie| Optie twee| Kies voor de beste oplossing om de veiligheid van uw woonhuis te optimaliseren.| De beste oplossing is een centrale.| De beste veiligheidsmaatregel bovenop een alarmsysteem}
{De tweede mogelijkheid is om uw alarmsysteem in verbinding te stellen met een centrale, ook controlekamer genoemd.| Beveilig uw huis zoals het moet en koppel uw alarmsysteem aan een meldkamer.| Kies bewust voor een alarmsysteem met een meldkamer en verlaat uw woonhuis met een veilig gevoel.| Een alarmsysteem aansluiten aan een alarmcentrale biedt u de mogelijkheid om de bescherming van uzelf en uw woonhuis zo goed mogelijk te verbeteren.| Door uw alarmsysteem te verbinden aan een noodcentrale weet u volstrekt dat er altijd op een professionele wijze daadwerkelijk actie ondernomen wordt.}

{Wat is een meldkamer en hoe werkt het? De begripsbepaling en de werking van de meldkamer.| De centrale}
{Een centrale is een vertrek waarin een ploeg van gespecialiseerde mensen in verbinding staan met uw alarmsysteem via de vaste telefoonaansluiting of een GSM module.| De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. De bemanning van een centrale bestaat uit bijzonder opgeleide centralisten die in ploegendiensten werken.| De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood aan en dirigeert de hulpverleners razendsnel en daadwerkelijk naar de locatie van het incident.| Een ploeg van specialisten die ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk de juiste bijstand ter plaatse is. Waar u ook bent, u wordt steeds gewaarschuwd.} {Ook bij de verbinding van een meldkamer kunnen er verschillende nummers worden doorgegeven. Indien de eerst opgegeven persoon onbereikbaar is, wordt de eerst volgende nummer opgebeld.| Ook bij een meldkamer kan u verschillende nummers opgeven zodat men in geval van nood deze mensen kan contacteren en op de hoogte te brengen dat er een alarmmelding is. U kan enkele betrouwbare mensen verzoeken dat ook zij hun nummer willen opgeven. Ingeval u onbereikbaar bent, worden zij op de hoogte gebracht van de melding.} {Indien er niemand bereikbaar is, wordt de politie ook ingeschakeld indien er dubbele detectie is. U bent dus zeker dat er onmiddellijk actie ondernomen wordt bij een inbraakmelding.| Ook als er niemand van de opgegeven personen bereikbaar is wordt de politie verwittigd en terplaatste gestuurd bij dubbele detectie. Wetend dat er direct actie ondernomen wordt en dat er permanent hulp opkomst is, dat gevoel van bescherming is goud waard!}

{Kortom een alarmsysteem komt veel meer tot zijn recht wanneer deze gekoppeld is aan een meldkamer. De werking is veel doeltreffender.| Niettegenstaande waar u bent, de aansluiting van uw alarmsysteem met een meldkamer zorgt er voor dat er een gepaste opvolging gebeurt in geval van een alarmsignaal.| We kunnen dus afleiden dat een alarmsysteem dat in verbinding staat met een meldkamer de veiligheid van uw woning en uzelf verzekerd is. U weet dat er meteen actie ondernomen wordt en dat er telkens hulp op komst is.| Een alarmsysteem dat aangesloten is aan een meldkamer verhoogt het gevoel van veiligheid aanzienlijk. U kan met een gerust gevoel gaan naar bed gaan of uw verblijf verlaten. U weet dat er altijd op een professionele manier vlot en doeltreffend gehandeld zal worden en dat steeds de juiste hulp op komst is.}

{Artikel van Kobe Bické| Geschreven door Kobe Bické| Schrijver: Kobe Bické| Inlichtingen en aanbeveling vanwege Kobe Bické}

Tags: alarmsysteem, inbraakbeveiliging, inbraak, inbraakpreventie, alarm, meldkamer, centrale


Comments Off

Auteur: artikeltornado.nl

Deze auteur heeft 3751 artikelen gebubliceerd. Meer informatie over de auteur volgt.

Comments are closed.