Atsma opent zilte proeftuin op het eiland Texel 3000

14 May 2012 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Vakantie en vermaak

Hartig drinkwater kun je niet zuipen. Nochtans zilt grondwater kun je wel gebruiken om gewassen op te laten groeien. Dat gebeurt bij het Zilt Proefbedrijf Tested op Texel, dat staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) vrijdag opende door een sensor in een proefveld te plaatsen. We hebben hierover eerder geschreven op onze website www.vakantie-op-texel.com. Texel kan fier zijn met dit kaliber initiatieven.

Atsma hoopt dat het bedrijf ontdekt welke gewassen het goed doen op zilte gronden. Dat kan in de toekomst mogelijkheden bieden als het zoete water opraakt en de landbouwgronden zouter worden. „Dit kan het antwoord zijn op het kwestie van verzilting dat mondiaal steeds meer gaat spelen”, zegt Atsma.

„Dit is niet alleen een kans voor het Waddengebied en de terra. Maar het kan ook een end maken aan de interpretatie dat zilt enkel een bedreiging is voor de landbouw. Het kan een kans zijn voor veel ondernemers in Nederland”, stelde Atsma bij zijn bezoek. Volgens ons is het unieke kans voor Texel om zich op deze wijze zo op de kaart te zetten.

Het proefbedrijf, dat 56 veldjes heeft met zeven verschillende zoutconcentraties, kreeg verleden jaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de opdracht om te gaan testen. Het is al gelukt om zoute zeekool te telen en het lijkt erop dat 3 soorten aardappels het eveneens goed doen op de wat ziltere grond. Dit jaar neemt het Texelse firma ook de proef op de som met gerst, graszaad, strandbiet, zeekraal, knoflook en zeevenkel. Extra info vind je op www.vakantie-op-texel.com.

Tags: texel, proeftuin


Comments Off

Auteur: artikeltornado.nl

Deze auteur heeft 3751 artikelen gebubliceerd. Meer informatie over de auteur volgt.

Comments are closed.