Boeddha Oosterse Geschenken 1469

20 Dec 2012 | Auteur: artikeltornado.nl | Gepubliceerd in Kunst en cultuur

Boeddha levensverhaal

Het levensverhaal van de Boeddha is in het boeddhisme een model en
inspiratiebron voor het halen van verlichting. Siddharta Gautama werd
geboren te Lumbini in het zuiden van Nepal. Zijn moeder zou Māyādevī hebben
geheten, wat in het Sanskriet alsook verlichting betekent. Boeddha arriveren in een
tuin in Lumbini ter wereld, na tien maanden in de buik van zijn moeder te
hebben gezeten. Hij wees met de wijsvinger van zijn ene hand naar de lucht en
met de wijsvinger van zijn andere hand naar de aarde. Boeddha’s geboorteland
was het land van de Sakya’s. Zijn vader, Śuddhodana, was de koning van dat
land. De naam Sakyamuni is een verwijzing naar de Sakya’s: letterlijk betekent
het de wijze van de Sakya’s.

Bezoek onze webwinkel in Oosterse Geschenken

Volgens de traditie was Siddhartha Gautama een prins, wiens ouders van
diverse wijzen te horen hadden gekregen dat hun kind óf een onovertrefbaar
groot vorst zou worden, óf alle aardse bezit zou verwerpen en de
verlichting zou bereiken. Omdat zijn vader de eerste voorspelling
prefereerde werd hij omringd met de beste aardse eigendom, zodat hij in zijn
leven geen ongenoegen of nare dingen zou voelen. Hij zou dan geen afstand
hoeven te doen van zijn eigendom. Zijn vader bouwde drie paleizen en
Siddhartha Gautama bracht al zijn tijd door binnen de hoge muren van het
paleis. Zo gingen de eerste 29 jaar van zijn leven voorbij. Toen Boeddha zeven
dagen oud was, overleed zijn moeder. Zijn tante, de zus van zijn moeder,
ontfermde zich over haar neefje. Op de leeftijd van zestien jaar trouwde
Boeddha met de ook zestienjarige Yaśodharā. Samen kregen ze een zoon die
de naam Rahula kreeg.

Na 29 jaar ging hij echter diep overdenken over het leven en wilde zien hoe
het ‘echte’ leven buiten het paleis was. Voorzichtig ging hij ‘s nachts de stad in,
samen met zijn dienaar. Tot zijn grote verbijstering zag hij een oude man, een zieke
man en een dode man. Omdat hij door zijn beschermde opvoeding nog nooit een
oude, zieke of dode man had gezien, vroeg hij zijn bediende om opheldering. Hij
kreeg te horen dat alle mensen oud worden, ziekten krijgen en sterven. Dat dit
een normaal iets is. Ook zag Siddhartha Gautama een kalme en beheerste monnik
voorbijlopen. Hij vroeg zijn bediende wat dit voor man was, en kreeg te horen
dat het een monnik was die uit vrije wil zijn eigendom had opgegeven en een
leven van eenvoud leidde, gericht op spirituele ontwikkeling. Kort daarna
verliet Siddhartha het paleis en zijn familie (waaronder zijn jonge vrouw en
kind) en ging hij leven als een monnik in de bossen van India.

In Benarès studeerde hij met twee zeer beroemde en gerespecteerde onderwijzers en
bekwaamde zich snel in hun leer. Hij vond echter dat deze geen uitkomst bood
voor het lijden dat hij nog steeds ervoer. Daarom ging hij zijn eigen weg en
begon een 6 jaar lange periode van zelfkastijding en zelfpijniging. Hij leefde
ver van de samenleving, alleen in de bossen, at heel weinig en werd zo mager
dat hij bijna overleed.

Na zes jaar kwam hij tot het inzicht dat zelfpijniging niet leidt tot
verlichting en het einde van het lijden. Hij vond een middenweg tussen het
bereiken van sensueel plezier en de zelfkastijding, en besloot te gaan mediteren
onder een Bodhiboom in Bodhgaya totdat hij gehele verlichting zou bereiken
óf zou sterven. De volgende ochtend rond zonsopgang bereikte hij de
verlichting. Vanaf toen was hij Siddhartha Gautama, de Boeddha. Hij was toen 35
jaar.

Hij begon zijn nieuw gevonden inzicht (de Dhamma) aan anderen te
onderwijzen. Het onderwijs dat hij gaf bevatte onder meer Vipassana wat
betekent: inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Vipassana is een
proces van zelfobservatie met als streven de geest tot in de diepste lagen te
zuiveren van negativiteit en onzuiverheden als woede, haat, gretigheid en angst.
Naarmate de invloed hiervan zwakker wordt, komen positieve eigenschappen zoals
liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid vanzelf tot ontwikkeling.
Tegenwoordig kan deze meditatietechniek worden geleerd in een tiendaagse
cursus. Zo’n studie vormt een mentale training met een diepgaande waarde voor
het dagelijks leven.

Zijn eerste toespraak hield hij in Sarnath. Tijdens de 45 volgende jaren
reisde hij door de toenmalige staten van Noord-India. Hij werd een zeer
gerespecteerde spirituele leider. De koningen van de twee grootste staten
(Kosala en Magadha) werden zijn discipelen, net als vele anderen uit alle lagen
van de bevolking. Veel mensen besloten monnik (bhikkhu) of non (bhikkhuni) te
worden in de monastieke orde (de Sangha) van de Boeddha. Op 80-jarige leeftijd
overleed hij te Kushinagar. Zijn toespraken en leringen werden gereciteerd en
onthouden door zijn aanhang en na zijn dood in twee congressen die door
zijn aanhang voor dit doel werden georganiseerd opgeschreven in de Pali-canon,
de in de spraak Pali gestelde eerst mondeling overgeleverde woorden van de
Boeddha. De oudste bekende nog bestaande exemplaren van deze teksten kunnen aan
de Boeddha toegeschreven word.

Bezoek onze webwinkel in Oosterse Geschenken

Tags: boeddha, Boeddha betekenis


Comments Off

Auteur: artikeltornado.nl

Deze auteur heeft 3751 artikelen gebubliceerd. Meer informatie over de auteur volgt.

Comments are closed.